Đăng việc mới

Đăng việc mới

Thông tin người đăng việc

Công việc bạn cần làm?

Nói với freelancer về công việc

Thêm tài liệu đính kèm
Định dạng được hỗ trợ: png, jpg, gif, pdf, psd, xls, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, ods, odt, zip, rar
Kích thước tối đa: 10MB
Thêm tài liệu

Yêu cầu freelancer

Ngân sách dự kiến

VNĐ

Tùy chọn khác (không bắt buộc)

Khi đăng việc, bạn xác nhận đồng ý các điều khoản sử dụng của vLance.vn, và không để lộ bất kỳ thông tin liên lạc cá nhân nào trong phần mô tả nội dung công việc.