Freelancer Kinh doanh, Nhập liệu & Hành chính, Nhập dữ liệu | vLance.vn
Hoặc

Địa chỉ email

Mật khẩu

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

Kỹ năng

Freelancer Việt Nam

Đăng việc mới

Đăng việc miễn phí 100%

Thuê được ngay freelancer trong vòng 10 phút

T. Tran đã xác thực số điện thoại đã xác thực số chứng minh nhân dân

Xử lý dữ liệu
TP. Hồ Chí Minh | Nhập dữ liệu

T. L. B. Khánh

Hà Nội | Nhập dữ liệu

T. Vy đã xác thực số điện thoại đã xác thực số chứng minh nhân dân

Kế toán nội bộ
TP. Hồ Chí Minh | Nhập dữ liệu

N. Dieu đã xác thực số điện thoại

Viết văn tự do
TP. Hồ Chí Minh | Nhập dữ liệu

H. Trinh đã xác thực số chứng minh nhân dân

-try my best
Hà Nội | Nhập dữ liệu

P. T. Mỹ Hạnh đã xác thực số điện thoại đã xác thực số chứng minh nhân dân

Nhân viên
Hà Nội | Nhập dữ liệu

P. Đ. T. Tiên đã xác thực số chứng minh nhân dân

Quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý quy trình
TP. Hồ Chí Minh | Nhập dữ liệu

N. X. Anh

Hà Nội | Nhập dữ liệu

D. L. Duong

Nhân viên hành chính
Hà Nội | Nhập dữ liệu

V. Dung đã xác thực số điện thoại

nha tuyen dung cac F
Hà Nội | Nhập dữ liệu