Freelancer Marketing & Bán hàng, Nghiên cứu & khảo sát thị trường | vLance.vn
Hoặc

Địa chỉ email

Mật khẩu

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

Kỹ năng

Freelancer Việt Nam

Đăng việc mới

Đăng việc miễn phí 100%

Thuê được ngay freelancer trong vòng 10 phút

T. N. Liên đã xác thực số điện thoại

Quản lí văn phòng
Thanh Hóa | Nghiên cứu & khảo sát thị trường

T. T. Uyên

Connecting
Hà Nội | Nghiên cứu & khảo sát thị trường

T. T. Tín đã xác thực số điện thoại

Kiến trúc sư
Đà Nẵng | Nghiên cứu & khảo sát thị trường

T. L. D. Linh đã xác thực số điện thoại

Freelancer
TP. Hồ Chí Minh | Nghiên cứu & khảo sát thị trường

N. L. T. Anh

Việc gì cũng làm
Kiên Giang | Nghiên cứu & khảo sát thị trường

T. H. N. Nguyen

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng
TP. Hồ Chí Minh | Nghiên cứu & khảo sát thị trường

N. N. D. Thanh đã xác thực số điện thoại đã xác thực số chứng minh nhân dân

Translator/Financial Analyst/ Market Research Analyst
TP. Hồ Chí Minh | Nghiên cứu & khảo sát thị trường

M. Nguyễn đã xác thực số điện thoại

TP. Hồ Chí Minh | Nghiên cứu & khảo sát thị trường