Freelancer Marketing & Bán hàng, Nghiên cứu & khảo sát thị trường | vLance.vn
Hoặc

Địa chỉ email

Mật khẩu

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

Kỹ năng

Freelancer Việt Nam

Đăng việc mới

Đăng việc miễn phí 100%

Thuê được ngay freelancer trong vòng 10 phút

T. N. Liên đã xác thực số điện thoại

Quản lí văn phòng
Thanh Hóa | Nghiên cứu & khảo sát thị trường

X. Trần

TP. Hồ Chí Minh | Nghiên cứu & khảo sát thị trường

P. Quang

Hà Nội | Nghiên cứu & khảo sát thị trường

H. Nguyễn

Market Researcher
TP. Hồ Chí Minh | Nghiên cứu & khảo sát thị trường

P. Huyền

TP. Hồ Chí Minh | Nghiên cứu & khảo sát thị trường

C. Nguyễn đã xác thực số điện thoại

Chuyên viên đào tạo - Nghiên cứu thị trường
TP. Hồ Chí Minh | Nghiên cứu & khảo sát thị trường

D. Nguyễn

Đắk Nông | Nghiên cứu & khảo sát thị trường