Freelancer Marketing & Bán hàng tại Bắc Ninh | vLance.vn
Hoặc

Địa chỉ email

Mật khẩu

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

Freelancer Việt Nam

Đăng việc mới

Đăng việc miễn phí 100%

Thuê được ngay freelancer trong vòng 10 phút

T. Nguyen

Bắc Ninh | Tư vấn bán hàng & Giới thiệu sản phẩm

J. Vu

Bắc Ninh | Tư vấn bán hàng & Giới thiệu sản phẩm

S. Thanh

nhân viên
Bắc Ninh | Forum seeding

N. T. Đạt

Bắc Ninh | Tư vấn bán hàng & Giới thiệu sản phẩm

T. P. P. Uyên

Bắc Ninh | Email marketing

P. T. H. Minh

Bắc Ninh | Việc KD và marketing khác

N. L. D. Nguyen

Bắc Ninh | Tư vấn quảng bá sản phẩm

N. D. Nguyen

Marketing staff
Bắc Ninh | Tư vấn bán hàng & Giới thiệu sản phẩm

Bống

Bắc Ninh | Tư vấn bán hàng & Giới thiệu sản phẩm

V. V. Việt

Bắc Ninh | Việc KD và marketing khác