Freelancer Marketing & Bán hàng tại Bắc Ninh | vLance.vn
Hoặc

Địa chỉ email

Mật khẩu

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

Freelancer Việt Nam

Đăng việc mới

Đăng việc miễn phí 100%

Thuê được ngay freelancer trong vòng 10 phút

N. D. Nguyen

Marketing staff
Bắc Ninh | Tư vấn bán hàng & Giới thiệu sản phẩm

J. Vu

Bắc Ninh | Tư vấn bán hàng & Giới thiệu sản phẩm

N. T. Đạt

Bắc Ninh | Tư vấn bán hàng & Giới thiệu sản phẩm

L. Pham

Bắc Ninh | Việc KD và marketing khác

N. V. Ba

Bắc Ninh | Việc KD và marketing khác

N. Nam

Bắc Ninh | Tổ chức sự kiện

N. D. Phien

Bắc Ninh | Việc KD và marketing khác

N. N. Minh

Bắc Ninh | Quảng cáo facebook

Huân

Facebook
Bắc Ninh | Quảng cáo facebook

N. V. Thao đã xác thực số điện thoại

Sinh viên
Bắc Ninh | Forum seeding