Freelancer Thiết kế, Ảnh và chỉnh sửa ảnh | vLance.vn
Hoặc

Địa chỉ email

Mật khẩu

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

Kỹ năng

Freelancer Việt Nam

Đăng việc mới

Đăng việc miễn phí 100%

Thuê được ngay freelancer trong vòng 10 phút

H. T. Hậu đã xác thực số điện thoại đã xác thực số chứng minh nhân dân

Chuyên viên Biên - Phiên dịch
Hà Nội | Ảnh và chỉnh sửa ảnh

Đ. T. P. Nhung đã xác thực số điện thoại

chuyên viên thiết kế và video
Hà Nội | Ảnh và chỉnh sửa ảnh

H. D. Khang đã xác thực số chứng minh nhân dân

Photographer and Photo Editor, Graphic Designer
TP. Hồ Chí Minh | Ảnh và chỉnh sửa ảnh

N. Đ. Hải đã xác thực số điện thoại đã xác thực số chứng minh nhân dân

Nhân viên thiết kế đồ họa
Đà Nẵng | Ảnh và chỉnh sửa ảnh

G. Pham Đã xác thực tài khoản đã xác thực số điện thoại

Photographer/Photojournalist/Travel Writer
TP. Hồ Chí Minh | Ảnh và chỉnh sửa ảnh

H. Võ đã xác thực số điện thoại đã xác thực số chứng minh nhân dân

Retoucher
TP. Hồ Chí Minh | Ảnh và chỉnh sửa ảnh

V. P. Phóng đã xác thực số điện thoại

Chỉnh sửa ảnh 3 năm kinh nghiệm
Bắc Kạn | Ảnh và chỉnh sửa ảnh

T. C. Thắng đã xác thực số điện thoại

Photoshop editor
Đồng Nai | Ảnh và chỉnh sửa ảnh

T. M. Quân đã xác thực số điện thoại đã xác thực số chứng minh nhân dân

photographer and Design
TP. Hồ Chí Minh | Ảnh và chỉnh sửa ảnh

H. V. Thức đã xác thực số điện thoại

chuyên viên xử lý ảnh,Chỉnh sửa ảnh sản phẩm
TP. Hồ Chí Minh | Ảnh và chỉnh sửa ảnh