Cover và banner facebook cho KiuAy.com | vLance.vn
 • 1
  Nhận mẫu thiết kế
 • 2
  Chọn freelancer làm việc
 • 3
  Đánh giá & Làm việc
 • 4
  Chọn người thắng cuộc

Cover và banner facebook cho KiuAy.com Đã nạp tiền

Bạn hãy thiết kế cover và banner cho trang web với nội dung như sau (Chi tiết tại https://kiuay.com/tai-sao-lai-la-kiuay-com/ )

Nhiệm vụ của KiuAy

KiuAy ra đời với nhiệm vụ chia sẻ và phá bỏ giới hạn hiểu biết của mỗi cá nhân. Một lượng rất lớn hiểu biết và kinh nghiệm sống đáng ra có thể mang lại giá trị cho rất nhiều người nhưng hiện chỉ có giá trị sử dụng hữu hạn cho một số ít – kiến thức này hoặc đang bị lãng quên trong đầu một ai đó, hoặc chỉ có thể được biết đến bởi một nhóm nhất định. Hãy kết nối người muốn cho đi và người thực sự cần nó, để mang mọi người với những quan điểm khác nhau đến cùng một diễn đàn, trao cho họ quyền được cho, quyền được chia sẻ hiểu biết vị nhân.

Giá trị cốt lõi của KiuAy là các câu hỏi

KiuAy là nơi bạn có thể hỏi “Tại sao máu con người lại ấm hả bố?”

KiuAy là nơi trả lời những câu hỏi bạn chẳng thể hỏi ở đâu khác, từ những người mà bạn không thể gặp bằng cách thông thường.

Sử dụng KiuAy như thế nào?

KiuAy.com là cộng đồng hỏi đáp phi lợi nhuận. Kiu phiên của từ Q trong Question – Hỏi; Ay là từ A trong Answer – Trả lời. Nội dung được xây dựng bởi những lời hỏi và đáp của tất cả các thành viên. Lời đáp nào thật tâm nhất được bình chọn nhiều nhất.

Like page để nhận được việc sớm nhất