Logo kỷ niệm 30 năm | vLance.vn
 • 1
  Nhận mẫu thiết kế
 • 2
  Chọn freelancer làm việc
 • 3
  Đánh giá & Làm việc
 • 4
  Chọn người thắng cuộc

Logo kỷ niệm 30 năm Đã nạp tiền

Dịch vụ cần thuê: Thiết kế Logo

Công ty mình sắp kỷ niệm 30 năm thành lập nên cần thiết kế 1 logo kỷ niệm có logo và số 30 năm cùng slogan thể hiện được các tiêu chí sau:

- Nội dung: 30 năm - Hình thành và phát triển

- Nhìn thấy sự mạnh mẽ, càng ngày càng phát triển.

- Logo màu đỏ

- Yêu cầu thiết kế phong cách trang trọng.

Mình đính kèm logo ở dưới:

https://drive.google.com/file/d/1ZICFhXRF5iRZllYkJA1ssfLrVGFMecJr/view?usp=sharing

Thanks all

Like page để nhận được việc sớm nhất