Thiết kế website đơn giản hiện đại cho website công nghệ (đã có wire-frame) | vLance.vn
 • 1
  Nhận mẫu thiết kế
 • 2
  Chọn freelancer làm việc
 • 3
  Đánh giá & Làm việc
 • 4
  Chọn người thắng cuộc

Thiết kế website đơn giản hiện đại cho website công nghệ (đã có wire-frame) Đã nạp tiền

Dịch vụ cần thuê: Thiết kế giao diện website

Mình đang cần thiết kế một website về công nghệ. Chủ đề là giúp mọi người thực hiện cuộc gọi quốc tế một cách dễ dàng nhất.

Website mình là Howtocall.guru

Bạn coi chi tiết phần yêu cầu qua video sau: https://drive.google.com/file/d/0B5Bbi-z-BNj8b2VIYzVxNmY1X3M/view?usp=sharing

3 Site Đối Thủ đề cập trong video:

http://www.howtocallabroad.com/australia/

http://www.countrycallingcodes.com/results.php?FromCode=United+States&ToCode=Australia

https://countrycode.org/australia

Bạn sẽ thấy là 2 site đầu rất xấu. Site cuối đẹp hơn tí nhưng ko đi đúng trọng tâm trả lời câu hỏi "How To Call Australia".

Mục tiêu của mình là tạo ra một design mới với UX tốt hơn và design đẹp hơn/đơn giản hơn tất cả những đối thủ trên.

Mình đã làm sẵn Wireframe ở đây:

https://classic.moqups.com/pumama/APOmfY37/p:a7e2cdda6

Bạn design dựa trên wireframe giúp mình.

2 sites với phong cách thiết kế mình rất thích:

http://www.cloudwards.net/comparison/

https://countrycode.org/australia

Tông màu bạn làm tương tự họ. Tông màu chủ đạo là blue. Màu green cho call to action, nút và hyperlink.

Like page để nhận được việc sớm nhất