Freelancer Lập trình web - Nguyễn Thu Hà | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

N. T. Hà
Id. 23586
Lần cuối online: 04/01/2020

Giới thiệu

I'm Senior Developer,
I have 4 years experiences about PHP, Javascipt, HTML5, CSS3.
I worked with some CMS like Joomla, Wordpress, Mahara, some Framework like Codeigniter, Laravel, Yii, etc.
I have good knowledge Jquery, AngularJs, HTML5, Bootstrap.
My main job is build website (with PHP) and write API (PHP, NodeJS), but i can write hybird mobile app (from cordovar - phonegap), desktop app (C# - .NET, Java Swing, Flex - Action script) or script (AutoIt, VB).
Customers want to contact with me, please call to my number: Zero One Six Six Six Five Three Five Nine Eight Eight
I worked with AWS(lambda, EC2, cloud watch, API gateway, S3, etc) and have good knowledge about cloud system (how to use, deploy and manage it)

Hồ sơ năng lực

Hiện tại N. T. Hà chưa có hồ sơ năng lực nào.

Thông tin liên lạc

Đã được ẩn
Đã được ẩn
Liên hệ trực tiếp
Nhấn Liên hệ trực tiếp để làm việc với freelancer ngay lập tức

Tóm lược

5,00
180.000 VNĐ
Hoàn thành việc
100%
Được thuê lại
0%

Làm việc

Đã có kinh nghiệm (2-5 năm kinh nghiệm)