Freelancer Xử lý dữ liệu - Lê Thị Quỳnh Giao | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

L. T. Q. Giao
Id. 167309
Lần cuối online: 09/11/2017

Giới thiệu

Chuyên viên phân tich tài chính. Có 7 năm kinh nghiệm trong việc phân tích tài chính, xử lý số liệu, xây dựng ngân sách và báo cáo.
Đặc biệt đã từng xây dựng và quản lý hệ thống đào tạo online cho doanh nghiệp. Bao gồm việc xây dựng cấu trúc đào tạo, nội dung đào tạo chi tiết từ kỹ năng mêm2 đến nghiệp vụ chuyên môn.

Hồ sơ năng lực

Hiện tại L. T. Q. Giao chưa có hồ sơ năng lực nào.

Thông tin liên lạc

Đã được ẩn
Đã được ẩn
Liên hệ trực tiếp
Nhấn Liên hệ trực tiếp để làm việc với freelancer ngay lập tức

Tóm lược

0
0 VNĐ
Hoàn thành việc
0%
Được thuê lại
0%

Làm việc

Đã có kinh nghiệm (2-5 năm kinh nghiệm)