Freelancer Copywriting - Nguyễn Quỳnh Khanh | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

N. Q. Khanh
Id. 32672
Lần cuối online: 30/04/2019

Giới thiệu

You can count on me to turn visitors into customers, and potential readers into loyal fans. Increase the number of clients and readers when holding your campaigns. Social media can brings profits and drives business successfully, so lets me help you drive yours.

Academic Qualification:
Since 2013: RMIT University
Bachelor of Professional Communication (specialized in PR - Advertising)

Capacities:
- Translate English - Vietnamese - English (Specialized in Vietnamese -> English)
- Communicate in English
- Write letter/ email/ articles in English.

- I will finish task on deadline but still manage the quality of product.
- If you want to edit after checking, feel free to ask me.

Hồ sơ năng lực

Hiện tại N. Q. Khanh chưa có hồ sơ năng lực nào.

Thông tin liên lạc

Đã được ẩn
Đã được ẩn
Liên hệ trực tiếp
Nhấn Liên hệ trực tiếp để làm việc với freelancer ngay lập tức

Tóm lược

4,92
7.794.500 VNĐ
Hoàn thành việc
100%
Được thuê lại
33%

Làm việc

Đã có kinh nghiệm (2-5 năm kinh nghiệm)