Freelancer Lập trình phần mềm - Đông Văn Trung | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

Đ. V. Trung
Id. 96834
Lần cuối online: 25/11/2019

Giới thiệu

- 5 years experience C# WinForm
- 3 years experience C# ASP .Net MVC 4, 5
- 2 years experience React Native
- 1 years experience C# Windows Presentation Foundation (WPF)
- 2 years experience C++
- 3 years experience Web interface design
- Experienced about C, C++, C#, PHP, NodeJS, React Native, SQL Server, MySQL, Access, HTML, CSS, Javascript and front-end libraries such as jQuery, Angular JS, ReactJS, Bootstrap, Angular Matterial Design.
- Experienced in Google Map Javascript API, Facebook Javascript SDK, DataMarshalling (C# <=> C++).
- Experienced in develop app using multi programming language such as C# for GUI and C++ for logic.
- Experienced in software versioning and revision control system tool such as GIT, SVN.
- Experienced in deploy and publish mobile app to store.
- Develop Android and iOS app using React Native.
- Using graphics editor such as Photoshop, Firework, After effect.

Hồ sơ năng lực

Hiện tại Đ. V. Trung chưa có hồ sơ năng lực nào.

Thông tin liên lạc

Đã được ẩn
Đã được ẩn
Liên hệ trực tiếp
Nhấn Liên hệ trực tiếp để làm việc với freelancer ngay lập tức

Tóm lược

0
0 VNĐ
Hoàn thành việc
0%
Được thuê lại
0%

Làm việc

Chuyên gia (trên 5 năm kinh nghiệm)