Freelancer Xamarin tại TP. Hồ Chí Minh | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

Kỹ năng

Freelancer Việt Nam

Đăng việc mới

Đăng việc miễn phí 100%

Thuê được ngay freelancer trong vòng 10 phút

Bsoft đã xác thực số điện thoại

Full - Stack Developer
TP. Hồ Chí Minh | Lập trình phần mềm

T. C. Toản

Web design, Mobile App, WInform, Content Marketing
TP. Hồ Chí Minh | Lập trình web

C. N. Sỹ Mạnh đã xác thực số điện thoại

Lập trình Web, Mobile
TP. Hồ Chí Minh | Lập trình phần mềm

T. Lee đã xác thực số điện thoại

CEO
TP. Hồ Chí Minh | Quản lý dự án

N. A. Phong

Mobile Developer
TP. Hồ Chí Minh | Ứng dụng di động

N. T. Nhân đã xác thực số điện thoại

iOS Developer
TP. Hồ Chí Minh | Ứng dụng di động

Q. Nguyen đã xác thực số điện thoại

Senior developer
TP. Hồ Chí Minh | Ứng dụng di động

N. Q. Toản đã xác thực số điện thoại

.NET Developer with 6 years of experience
TP. Hồ Chí Minh | Lập trình phần mềm

H. Phước

Nhân viên phát triển sản phẩm
TP. Hồ Chí Minh | Lập trình phần mềm

Ấ. Â. N. Nhân

.net
TP. Hồ Chí Minh | Lập trình phần mềm