Freelancer Kinh doanh, Nhập liệu & Hành chính tại Đà Nẵng | vLance.vn
Hoặc

Địa chỉ email

Mật khẩu

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

Kỹ năng

Freelancer Việt Nam

Đăng việc mới

Đăng việc miễn phí 100%

Thuê được ngay freelancer trong vòng 10 phút

L. Cung

Đà Nẵng | Nhập dữ liệu

T. Linh đã xác thực số điện thoại

Chuyên viên văn phòng
Đà Nẵng | Nhập dữ liệu

H. T. H. Trang đã xác thực số điện thoại

Coordinator
Đà Nẵng | Việc hành chính khác

N. T. Trang

Cử nhân Hóa dược
Đà Nẵng | Nhập dữ liệu

K. Nguyên

Đà Nẵng | Nhập dữ liệu

V. K. Quy

Đà Nẵng | Tuyển dụng

N. T. N. Hoa

Nhân viên văn phòng
Đà Nẵng | Nhập dữ liệu

P. Khanh

Đà Nẵng | Nhập dữ liệu

T. Đ. Cao đã xác thực số điện thoại

Chuyên tìm kiếm và xử lý dữ liệu, dịch thuật
Đà Nẵng | Nhập dữ liệu

P. T. Dung

Đà Nẵng | Nhập dữ liệu