Khách hàng Bùi Anh (Quản lý blog & fanpage) | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

B. Anh
Id. 320356
Lần cuối online: 15/10/2019

B. Anh

Content Manager
Hà Nội

Giới thiệu

Tôi tên Bùi Thị Anh

Tôi đang setup team content chuyên viết bài review sản phẩm Affiliate

Việc đã đăng

Đang nhận chào giá
1.000.000 VNĐ
Đang nhận chào giá
1.000.000 VNĐ
Đang nhận chào giá
2.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
5.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ
Đang làm việc
50.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
50.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
50.000.000 VNĐ

Tóm lược

Độ tin cậy
Tiền đã thuê
0 VNĐ