Khách hàng pham duc hoang (Lập trình web) | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

P. D. Hoang
Id. 141105
Lần cuối online: 20/06/2019

P. D. Hoang

GD
Bình Dương

Giới thiệu

Kinh doanh

Việc đã đăng

Hết hạn chào giá
40.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
30.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
40.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
30.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
4.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
30.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
30.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
50.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
50.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
50.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
8.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
80.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
50.000.000 VNĐ

Tóm lược

Độ tin cậy
Tiền đã thuê
0 VNĐ