Khách hàng Lương Anh (Lập trình web) | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

L. Anh
Id. 96577
Lần cuối online: 15/05/2019

L. Anh

HR Manager
Hà Nội

Giới thiệu

My name is Minh, HR Manager
Come here to find talent and welcome to join us

Việc đã đăng

Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
100.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
100.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
100.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
100.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
10.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
10.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
20.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
10.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
10.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
10.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
10.000.000 VNĐ
Đang làm việc
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
20.000.000 VNĐ

Tóm lược

Độ tin cậy
Tiền đã thuê
0 VNĐ