Khách hàng SmartTech (Lập trình phần mềm) | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

Smarttech
Id. 157347
Lần cuối online: 17/10/2019

Smarttech đã xác thực số điện thoại

Lập trình viên C/C++, .NET MVC
TP. Hồ Chí Minh

Giới thiệu

- Chuyên C/C++, .NET MVC
- Trên 2 năm kinh nghiệm về OCR và xử lý ảnh
- Một số engine đã sử dụng: Tesseract, OpenCV
- Xử lý dữ liệu lớn
- Phần mềm CRM
- Phần mềm HRM

Việc đã đăng

Hết hạn chào giá
50.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
100.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
50.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ

Cần viết 1 trang ASP.NET Core CRUD đơn giản

Tương tác không phù hợp
N. Q. Tiệc
Đã huỷ bỏ
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
30.000.000 VNĐ
Đã huỷ bỏ
12.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
8.000.000 VNĐ
Đã huỷ bỏ
8.000.000 VNĐ

Tóm lược

Độ tin cậy
Tiền đã thuê
0 VNĐ