Khách hàng Huy Lam (Lập trình web) | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

H. Lam
Id. 23307
Lần cuối online: 18/03/2019

H. Lam đã xác thực số điện thoại

Web Developer
An Giang

Giới thiệu

Wordpress Developer

Việc đã đăng

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
400.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
200.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
400.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
700.000 VNĐ

Clone website vesinhcantho.com

Nói chuyện khá thân thiện Giao tiếp hơi chậm
H. Nguyễn
Đã hoàn thành
700.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
800.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
1.200.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
200.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
200.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
400.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
400.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
400.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
700.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
300.000 VNĐ
Đã hoàn thành
700.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
300.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
600.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
350.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Đã hoàn thành
400.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
300.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
700.000 VNĐ

Chỉnh sửa theme Wordpress

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
300.000 VNĐ
Đã hoàn thành
200.000 VNĐ

Chỉnh sửa theme

Huy, uy tín và vui vẻ rất vui được làm việc với bạn
L. Q. Việt
Đã hoàn thành
1.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
600.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
800.000 VNĐ

Customise Listing theme

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
700.000 VNĐ

Customize Wordpress theme 3

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
600.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
600.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
800.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
1.500.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
1.000.000 VNĐ
Đã hoàn thành
1.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đang làm việc
200.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
200.000 VNĐ
Đã hoàn thành
1.500.000 VNĐ

Tóm lược

Độ tin cậy
Tiền đã thuê
19.450.000 VNĐ