Khách hàng Ho Chau Nguyen (Lập trình web) | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

H. C. Nguyen
Id. 253876
Lần cuối online: 05/06/2019

H. C. Nguyen

CEO - JHO Tech
Đà Nẵng

Giới thiệu

JHO Tech là một công ty của Pháp về công nghệ và phát triển phần mềm cho những dự án có tầm vóc quốc tế.
Những chủ đề chính mà chúng tôi đang phát triển là triển khai các công cụ phần mềm mới, truyền thông kỹ thuật số và thiết kê nội dung, phát triển sự hiện diện trên mạng/internet.

Việc đã đăng

Hết hạn chào giá
30.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
45.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
30.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
15.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
40.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
30.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
40.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
30.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
40.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
8.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
8.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
50.000.000 VNĐ

Lập trình HTML/CSS từ mẫu thiết kế Sketch

Nguyen la nguoi kha can than, rat vui duoc lam viec voi ban :)
L. Q. Việt
Đã hoàn thành
6.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
8.000.000 VNĐ

Tóm lược

Độ tin cậy
Tiền đã thuê
6.000.000 VNĐ