Khách hàng Tuấn (Lập trình web) | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

Tuấn
Id. 21383
Lần cuối online: 14/02/2020

Tuấn

Lập trình viên PHP
Hà Nội

Giới thiệu

Cần cù, chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc với mong muốn mang đến những sản phẩm có chất lượng tốt nhất có thể. Email: [được ẩn bởi vlance]

Việc đã đăng

APP Đọc truyện chữ

Chưa có nhận xét
Đang nhận chào giá
5.000.000 VNĐ

CURL login lấy dữ liệu

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
250.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ

SMS Forwarder cho Anroid

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ

Chạy js ko cần file js

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
5.000.000 VNĐ

Root máy và viết APP

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
2.500.000 VNĐ

SEO từ khóa web

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
5.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Đã hoàn thành
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
300.000 VNĐ

API CURL captcha

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ

Viết đoạn code về GIT

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
10.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
20.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Đang làm việc
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ

Hướng dẫn up video

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
100.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
100.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
100.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
100.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ

Tóm lược

Độ tin cậy
Tiền đã thuê
500.000 VNĐ