Khách hàng Nguyễn Ngọc Chúc (Lập trình phần mềm) | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

N. N. Chúc
Id. 15378
Lần cuối online: 18/06/2019

N. N. Chúc

Senior .NET Developer
TP. Hồ Chí Minh

Giới thiệu

- Cầu tiến
- Nghiên cứu tốt

Việc đã đăng

Hết hạn chào giá
50.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
6.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
4.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
20.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
20.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
15.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
50.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
5.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ

Tăng like Page Facebook

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ

Tóm lược

Độ tin cậy
Tiền đã thuê
0 VNĐ