Khách hàng Nguyễn Sơn Tùng (Lập trình web) | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

N. S. Tùng
Id. 9763
Lần cuối online: 11/01/2020

N. S. Tùng đã xác thực số điện thoại

WordPress,HTML,CSS3,Bootstrap
Hà Nội

Giới thiệu

magento,wordpress

Việc đã đăng

Hết hạn chào giá
10.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
50.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
8.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
50.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
5.000.000 VNĐ
Đang làm việc
18.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ
Đang làm việc
5.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
9.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
5.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
7.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
5.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ

Chỉnh sửa Shadow cho ảnh

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
1.500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ
Đang làm việc
130.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Đang làm việc
150.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
5.000.000 VNĐ
Đang làm việc
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ

Tóm lược

Độ tin cậy
Tiền đã thuê
0 VNĐ