Khách hàng Tama Design (Thiết kế đồ họa) | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

T. Design
Id. 31279
Lần cuối online: 27/09/2019

T. Design đã xác thực số chứng minh nhân dân

Công Ty TNHH Thiết kế truyền thông Tâm Anh
TP. Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Xin chào Vlance,

Tama Design đã hoạt động bắt đầu từ 10/2012, Tama Design trọng tâm phát triển nhận diện thương hiệu, phát triển website, facebook marketing. Tama Design mong muốn phát triển mảng thiết kế và góp phần tạo nên những sản phẩm chất lượng cho dự án kinh doanh của bạn.

www.tama-design.com

Việc đã đăng

Fashion Stylist

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
10.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
15.000.000 VNĐ

Senior Graphic Designer

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
14.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
1.050.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đang làm việc
1.785.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đang làm việc
3.675.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
2.047.500 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
2.650.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
2.100.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
2.047.500 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
2.625.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
3.150.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
2.625.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
2.100.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
2.650.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
2.100.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
3.150.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
14.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đang làm việc
2.500.000 VNĐ
Đã hoàn thành
375.000 VNĐ
Đã hoàn thành
375.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
8.000.000 VNĐ
Đang làm việc
2.000.000 VNĐ
Đang làm việc
11.000.000 VNĐ
Đang làm việc
2.500.000 VNĐ
Đang làm việc
4.000.000 VNĐ
Đang làm việc
100.000 VNĐ

Tóm lược

Độ tin cậy
Tiền đã thuê
27.995.000 VNĐ