Khách hàng PrimarySDE (Ứng dụng di động) | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

Primarysde
Id. 30270
Lần cuối online: 22/08/2019

Primarysde đã xác thực số điện thoại

Developer Mobile
TP. Hồ Chí Minh

Giới thiệu

● I have 3+ years experience developing Android and IOS, technical include such as: Android SDK, Native, Tcp Networking, Web API (RESTful,Soap) , Image processing,Recoder(Framebuffer,Surrfaceflinger) , Video Codec ( libAV ffmpeg, AVFoundation) . Detect Image(OpenCV), Google API(Facebook,G+,GCM,GCalencar,GDoc,GMap...)
I also have high skill with back-end server PHP, ASP.NET MVC, Java Web or custom Http Server with Socket by C/ C++, C#.
● Performed several roles as project manager, senior developer.
● Cooperative and able to perform within a team-oriented atmosphere
● Excellent English communication
Web: http://primarysde.com/
Phone: 0\9\3\5\0-1-7-8-9-3-
Email: [được ẩn bởi vlance]-

Việc đã đăng

Lập trình IOS

Chưa có nhận xét
Đang làm việc
2.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
9.999.999 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
10.000.000 VNĐ

Tóm lược

Độ tin cậy
Tiền đã thuê
0 VNĐ