Khách hàng Thinh Duong (Lập trình web) | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

T. Duong
Id. 128944
Lần cuối online: 09/11/2019

T. Duong đã xác thực số điện thoại

founder
TP. Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Mình tham gia vlance nhằm kiếm người làm video cho sản phẩm của mình.

Việc đã đăng

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ

Kiểm tra virus

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Đã hoàn thành
4.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
5.000.000 VNĐ

fix lỗi

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
400.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
10.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
5.000.000 VNĐ
Đang làm việc
4.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
8.000.000 VNĐ

Tóm lược

Độ tin cậy
Tiền đã thuê
4.000.000 VNĐ