Khách hàng Tri Vu (Thiết kế giao diện Website) | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

T. Vu
Id. 12605
Lần cuối online: 14/04/2019

T. Vu đã xác thực số điện thoại

Project Manager
TP. Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Project Manager at Ysdesigning
tp Ho Chi Minh

Việc đã đăng

Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
25.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.500.000 VNĐ

FIx Bug Wordpress Woocomerce

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ

Wordpress Website Development

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ

Web Admin cho Insurance System

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
10.000.000 VNĐ

Ecommerce App cho Website

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
30.000.000 VNĐ

Wordpress Website

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
2.500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
12.000.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
12.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
12.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
15.000.000 VNĐ

Web Portal bán hàng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
25.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Đang làm việc
1.000.000 VNĐ

PHP Developer - Zend 2

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
8.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ

Odoo Development

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
20.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ

Lập trình Opencart

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
5.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
10.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
8.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ

Develop website Joomla

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
1.100.000 VNĐ

Freelancer thiết kế website

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
7.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
8.000.000 VNĐ
Đang làm việc
8.000.000 VNĐ

Tóm lược

Độ tin cậy
Tiền đã thuê
0 VNĐ