Đăng ký tài khoản

Đăng ký vLance nhận đến 500.000đ

vLance là sàn kết nối các việc làm theo dự án, bán thời gian và toàn thời gian. Mỗi ngày, vLance giúp kết nối hơn 1.000 hồ sơ ứng tuyển của freelancer đến khách hàng.

Đăng ký ngay

Lưu ý: Lời mời sẽ hết hạn trong 30 ngày. Xem lại điều kiện mời