Mẫu cam kết bảo mật thông tin dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

(Vv: Bảo mật thông tin Dự án ID …)

 

Căn cứ qui định tại Bộ luật dân sự, Luật Thương Mại và Luật Sở hữu trí tuệ.

– Theo sự thỏa thuận của các bên.

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm ……,

 

Chúng tôi gồm:

 

Bên A: Ông / Bà …

Địa chỉ: …

Điện thoại: …

Là: Chủ sở hữu bản thiết kế và các dữ liệu thông tin liên quan đến dự án ID … . Sau đây gọi tắt là “Dự án”.

 

Bên B: Ông / Bà …

Địa chỉ: …

Điện thoại: …

Là: Bên có khả năng về chuyên môn và kỹ thuật để có thể thực hiện việc … cho Dự án.

 

Xét rằng,

– Hai bên cùng có nhu cầu và đang trong quá trình trao đổi, thỏa thuận về việc hợp tác thực hiện công việc …………… đối với Dự án.

– Trên tinh thần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên, hai bên thống nhất ký bản cam kết này với nội dung như sau:

 

Điều 1: QUI ĐỊNH CHUNG

 

1.1. Bản cam kết này có giá trị ràng buộc bắt buộc đối với cả hai bên, được xem và hiểu như là một bộ phận không thể tách rời với các hợp đồng, phụ lục hoặc thỏa thuận khác … mà hai bên sẽ ký kết với nhau trong quá trình triển khai Dự án sau này.

1.2. Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ: Được hiểu  là các thông tin, tài liệu, ý tưởng thiết kế, kinh doanh … thể hiện hoặc lưu trữ dưới các dạng như văn bản, file máy tính, thư điện tử, hình ảnh, mã code phần mềm tin học… mà mỗi bên có được và thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình. Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ còn được hiểu và thực hiện theo qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thông lệ Quốc tế (trong trường hợp pháp luật Việt Nam chưa có qui định).

1.3. Thông tin bảo mật: Là những thông tin thuộc Bí mật kinh doanh và Tài sản sở hữu trí tuệ nêu tại Điều 1.2 mà hai bên biết hoặc tiếp cận được trong quá trình thực hiện Dự án. Hai bên có trách nhiệm và cam kết bảo mật, không cung cấp cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin bảo mật vì bất kỳ lý do gì – nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại.

1.4. Người được phép nắm giữ thông tin bảo mật: Là những người tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào việc thực hiện Dự án. Danh sách người được phép nắm giữ thông tin bảo mật gồm:

STT           Họ và Tên Số                         CMND

1             ……………………..                       ……………. – ngày cấp  …………. – CA ………….

2             ……………………..                       ……………. – ngày cấp  …………. – CA ………….

Tuy vậy, hai bên thống nhất rằng thỏa thuận này còn được áp dụng cho tất cả các nhân viên của cả hai bên, không phải là “Người được phép nắm giữ thông tin bảo mật”, nhưng vì lý do nào đó có thể biết hoặc tiếp cận được “Thông tin bảo mật”.

 

Điều 2: NỘI DUNG THỰC HIỆN BẢO MẬT THÔNG TIN

 

Trong quá trình thực hiện Dự án, Bên B cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau đây:

2.1. Bảo mật thông tin của Bên A khi được giao triển khai các dự án, hợp đồng, …

2.2. Không tiết lộ các thông tin của Bên A cho bất kỳ bên thứ ba nào.

2.3. Không được phép sao chép, tạo mới các công việc hay sản phẩm dựa trên các thông tin này vì các mục đích cá nhân hoặc các mục đích khác ngoài phạm vi Dự án.

2.4. Không được phép sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào biết khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của bên có quyền sở hữu đối với thông tin bảo mật.

2.5. Không được sử dụng thông tin bảo mật mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài nội dung dự án hai bên thực hiện.

2.6. Cung cấp Danh sách những người liên quan được phép nắm giữ thông tin bảo mật, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc thực hiện dự án. Đồng thời, cam kết bảo đảm những người này sẽ không tiết lộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc được sự chấp thuận bằng văn bản của cả hai bên.

2.7. Quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm là của Bên A cho dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký quyền sở hữu đều thuộc về Bên A. Nghiêm cấm mọi hành vi gây thất thoát, tổn thất hoặc sử dụng sai mục đích.

2.8. Cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhau trong quá trình thực hiện dự án theo qui định của pháp luật.

 

Điều 3 : HIỆU LỰC VÀ CAM KẾT CHUNG

 

3.1. Hai bên cam kết hiểu rõ và thực hiện đúng các nội dung tại Bản cam kết này. Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được cả hai bên đồng ý bằng văn bản.

3.2. Trong quá trình thực hiện, bên nào vi phạm sẽ phải trả cho bên kia một khoản tiền phạt vi phạm tương đương 200% giá trị hợp đồng của Dự án.

3.3. Trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên chủ động giải quyết bằng thương lượng và hòa giải trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên không thể giải quyết được sẽ chuyển vụ việc đến toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến vụ kiện, để cả chi phí thuê luật sư – cho bên thắng kiện.

3.4. Bản cam kết này có hiệu lực kể từ khi được đăng tải trên trang tin nhắn của Dự án. Trong trường hợp hai bên không đạt được sự thỏa thuận về việc hợp tác thực hiện Dự án, thì cam kết này vẫn có hiệu lực ràng buộc trong vòng 18 tháng tiếp theo, kể từ ngày hai bên chính thức xác nhận hủy bỏ việc hợp tác bằng văn bản hoặc xác nhận tại trang tin nhắn của Dự án.

Hướng dẫn kiểm tra tài khoản trên vLance và yêu cầu rút tiền

Hãy thực hiện các bước sau đây để có thể kiểm tra tài khoản của bạn trên vLance và yêu cầu rút tiền:

BƯỚC 1

 • Ở góc trên cùng bên phải của trang, hãy bấm vào mũi tên màu đen hiển thị bên cạnh tên tài khoản của bạn, vào mục Tùy chọn.

BƯỚC 2

 • Hãy vào mục Tài khoản ngân hàng để cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.
 • Bạn cần cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin tài khoản ngân hàng để vLance có thể chuyển khoản nhanh chóng cho bạn.
 • Các thông tin bạn cần cập nhật bao gồm:
  – Tên ngân hàng (Ưu tiên Vietcombank)
  – Tên chủ tài khoản
  – Số tài khoản
  – Tên chi nhánh
  – Địa chỉ chi nhánh (đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

BƯỚC 3

 • Cuối cùng, bạn vào phần Rút tiền để cập nhật số tiền muốn rút và đặt lệnh rút tiền.

LƯU Ý
Hệ thống của vLance sẽ cập nhật yêu cầu rút tiền của bạn và chuyển khoản trong vòng 24h đến 72h kể từ khi bạn yêu cầu rút tiền (không kể Thứ 7 và Chủ Nhật).
Những yêu cầu rút tiền trong Thứ 7 và Chủ Nhật sẽ được giải quyết vào Thứ 2 của tuần kế tiếp.

Hướng dẫn cập nhật kỹ năng

Hãy thực hiện các bước sau đây để có thể cập nhật kỹ năng trong hồ sơ cá nhân hoặc trong mô tả dự án của bạn:

BƯỚC 1
– Mở trang hồ sơ hoặc trang dự án mà bạn cần thêm kỹ năng, bấm Thay đổi.
– Vào phần Thêm kỹ năng và gõ kỹ năng bạn muốn thêm (Ví dụ: Adobe Photoshop).
– Hệ thống sẽ gợi ý các kỹ năng khớp với kỹ năng mà bạn vừa gõ. Hãy bấm chọn dòng kỹ năng bạn muốn thêm.

BƯỚC 2
– Sau khi bấm chọn kỹ năng, hãy gõ phím Enter hoặc phím “,” (dấu phẩy).  Khi này, kỹ năng bạn chọn sẽ hiển thị thành tag màu xám, có chữ màu trắng.

BƯỚC 3
– Bấm vào Lưu để hoàn thành cập nhật kỹ năng.

Hướng dẫn xem tin nhắn trên vLance

 

Để xem tin nhắn trên vLance, người dùng có thể thực hiện một trong hai cách sau:

1 – XEM TIN NHẮN QUA EMAIL CỦA VLANCE

 • Khi bạn nhận được một tin nhắn mới trên vLance, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo tới hòm thư mà bạn dùng để đăng ký tài khoản.
 • Trong email thông báo đó có chứa đường link dẫn tới trang tin nhắn. Hãy bấm vào đường link trong email để xem tin nhắn mới nhất mà bạn nhận được.

2 – XEM TRỰC TIẾP TẠI TRANG TIN NHẮN

 • Đầu tiên, bạn vào mục Góc làm việc.
 • Tiếp theo, hãy tìm và mở trang dự án chứa tin nhắn bạn muốn đọc.
 • Sau khi mở trang dự án, bạn sẽ thấy ở phía bên phải của Thông tin mô tả là mục Tin nhắn, hãy bấm vào mục Tin nhắn đó để xem tin nhắn bạn mới nhận được.

Cách làm một dự án với nhiều freelancer trên vLance

 

Theo quy trình thực hiện dự án của vLance, khách hàng chỉ có thể làm 1 dự án với 1 đối tượng duy nhất (1 cá nhân freelancer, hoặc 1 nhóm freelancer có chung 1 tài khoản đại diện trên vLance).

Khi có nhu cầu làm một dự án với nhiều freelancer trên vLance, khách hàng có thể chia nhỏ dự án lớn của mình thành nhiều dự án nhỏ độc lập và sau đó làm việc với nhiều freelancer theo quy trình của vLance.

Khi đăng các dự án có nội dung giống nhau, khách hàng cần đánh số thứ tự ở tên dự án để người dùng khác hiểu rằng dự án này tách thành nhiều dự án nhỏ độc lập, không phải là spam dự án.

Ví dụ:
– Thiết kế background wallpapers (Việc 1)
– Thiết kế background wallpapers (Việc 2)
– v.v.

Xem quy trình hoàn thành một dự án trên vLance.

Làm thế nào để nhận diện một tài khoản uy tín trên vLance?

 

1 – NHẬN DIỆN KHÁCH HÀNG UY TÍN
Mức độ uy tín của khách hàng được đánh giá thông qua 2 tiêu chí:

 • Phản hồi từ freelancer mà khách hàng đã từng hợp tác trên vLance.
 • Số tiền khách hàng đã sử dụng để thuê freelancer thực hiện các dự án trên vLance.

2 – NHẬN DIỆN FREELANCER CHẤT LƯỢNG
Mức độ uy tín của freelancer được đánh giá thông qua 2 tiêu chí:

 • Phản hồi từ khách hàng mà freelancer đã từng hợp tác trên vLance: Gồm lời nhận xét và số lượng sao.
 • Dấu xác thực hồ sơ của vLance: vLance dựa vào một số tiêu chí để chứng thực hồ sơ của freelancer.

Tất cả các dấu hiệu nhận diện một tài khoản uy tín trên vLance đều được hiển thị trong trang hồ sơ của người dùng.

Để đảm bảo dự án được hỗ trợ một cách tốt nhất, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra trong quá trình làm việc, khách hàng và freelancer cần thực hiện dự án theo đúng quy trình của vLance.

Cách hiện một dự án trên vLance

Vì sao cần liên hệ và thực hiện giao dịch qua vLance?

 

Sau khi chọn được freelancer, khách hàng cần nạp tiền cho dự án để tạo cam kết làm việc với freelancer. Việc nạp tiền sẽ đảm bảo tính xác thực của dự án, tạo được sự tin tưởng cho freelancer, đồng thời khích lệ tinh thần trách nhiệm của freelancer với dự án hơn.

Sau khi dự án được nạp tiền, khách hàng và freelancer cần sử dụng hệ thống tin nhắn của vLance để làm việc. vLance không khuyến khích khách hàng và freelancer trao đổi ngoài hệ thống vì những rủi ro mà nó có thể mang lại trong quá trình làm việc. Mọi thỏa thuận giữa khách hàng và freelancer cần được xác nhận trong trang tin nhắn để vLance nắm được. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, toàn bộ hệ thống tin nhắn sẽ là căn cứ góp phần bảo vệ tối đa quyền lợi của hai bên.

Nếu dự án không được giao dịch qua vLance, khách hàng và freelancer làm việc ngoài hệ thống, cam kết làm việc giữa khách hàng và freelancer sẽ không được tạo, giữa khách hàng và freelancer không có bất kì ràng buộc nào. Khi có tranh chấp xảy ra, vLance sẽ không có đủ căn cứ để hỗ trợ bảo vệ quyền lợi được cho khách hàng và freelancer.

Tham khảo mẫu cam kết làm việc hỗ trợ quản lý dự án
Xem lí do nên làm việc qua hệ thống tin nhắn của vLance

Cách kết thúc dự án và thanh toán cho freelancer

Khi dự án đang ở Bước 3: Cam kết & Làm việc, khách hàng và freelancer vui lòng thực hiện như sau để kết thúc dự án và thanh toán cho freelancer:

1 – ĐẦU TIÊN

 • Freelancer bàn giao sản phẩm cho khách hàng rồi bấm nút Yêu cầu kết thúc trong trang tin nhắn để đề nghị kết thúc dự án.

2 – TIẾP THEO

 • Khách hàng đồng ý kết thúc dự án: Bấm nút Kết thúc dự án để xác nhận đã nghiệm thu sản phẩm và đồng ý thanh toán cho freelancer.
 • Khách hàng không đồng ý kết thúc dự án: Bấm nút Yêu cầu làm lại và viết rõ lí do yêu cầu freelancer làm lại trong trang tin nhắn để freelancer và vLance nắm được.
 • Khách hàng muốn hủy dự án với freelancer: Bấm nút Yêu cầu hủy và viết rõ lí do yêu cầu hủy dự án trong trang tin nhắn để freelancer và vLance nắm được.
 • Khi khách hàng yêu cầu làm lại hay yêu cầu hủy, vLance sẽ dựa vào căn cứ là hệ thống tin nhắn để tiến hành giải quyết.

3 – CUỐI CÙNG

 • Khách hàng bấm nút Phản hồi để gửi đánh giá về chất lượng của freelancer. Đánh giá gồm số lượng sao và lời bình luận. Đánh giá này sẽ được lưu trong hồ sơ của freelancer trên vLance.
 • Freelancer có thể cập nhật thông tin tài khoản và thực hiện yêu cầu rút tiền đề nhận thù lao của dự án.

Tham khảo mẫu cam kết làm việc hỗ trợ quản lý dự án

Khách hàng quản lý tiền dự án trên vLance như thế nào?

Khi khách hàng nạp tiền cho dự án, vLance sẽ lưu số tiền đó vào kho ngân sách của dự án và hỗ trợ khách hàng quản lý kho ngân sách đó. Việc quản lý tiền dự án sẽ được thực hiện như sau:

 • Tiền dự án sẽ được thanh toán cho freelancer sau khi khách hàng xác nhận nghiệm thu sản phẩm và đồng ý thanh toán.
 • vLance hỗ trợ khách hàng thanh toán cho freelancer dựa vào cam kết làm việc giữa khách hàng và freelancer.
 • Mọi thỏa thuận liên quan đến ngân sách dự án và thanh toán cho freelancer đều phải có sự xác nhận của khách hàng và freelancer trong trang tin nhắn của dự án.

Trong trường hợp dự án không được hoàn thành như ý:

 • Khách hàng chỉ cần thanh toán cho freelancer số tiền tương ứng với khối lượng sản phẩm freelancer đã hoàn thành đúng như cam kết làm việc.
 • Khách hàng có thể giữ lại số tiền dư của dự án trong tài khoản online của mình trên vlance.vn. Khách hàng cũng có thể yêu cầu hoàn lại số tiền về tài khoản ngân hàng của mình.

LƯU Ý:
* Khách hàng có thể kiểm tra tài khoản của mình trên vLance trong mục Rút tiền và xem các giao dịch đã thực hiện trên vLance trong mục Giao dịch tiền.
* Số tiền khách hàng đã sử dụng để thuê freelancer trên vLance cũng được lưu lại trong hồ sơ cá nhân của khách hàng như một tiêu chí để đánh giá mức độ uy tín.
* Khách hàng có thể nạp sẵn một số tiền vào tài khoản cá nhân trên vLance (tạm gọi là “ví vLance”) thay vì phải chuyển khoản nhiều lần cho từng dự án. Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng tiền cho dự án nào, khách hàng có thể gửi yêu cầu cho vLance, vLance sẽ trích số tiền trong ví vLance của khách hàng để chuyển cho dự án đó.

Khách hàng liên hệ freelancer trên vLance như thế nào?

Khách hàng liên hệ freelancer trên vLance qua hệ thống tin nhắn do vLance cung cấp. Thông tin liên hệ của khách hàng và freelancer (bao gồm số điện thoại, email, địa chỉ, skype, facebook và tất cả các thông tin vLance cho rằng có thể dùng để liên hệ) đều được ẩn trên hệ thống của vLance.

Khách hàng và freelancer sử dụng hệ thống tin nhắn của vLance như sau:
– Chỉ khách hàng mới có thể gửi tin nhắn trước cho freelancer. Freelancer không thể chủ động gửi tin nhắn cho khách hàng trước được.
– Khách hàng chỉ có thể gửi tin nhắn cho những freelancer đã chào giá dự án của khách hàng. Khi muốn gửi tin nhắn, khách hàng cần bấm nút “Nhắn tin” trên chính chào giá của freelancer đó.
– Nếu khách hàng chưa đăng dự án trên vLance, hãy đăng dự án và mời freelancer đó chào giá. Khách hàng chỉ cần bấm nút “Mời làm” trên chính hồ sơ của freelancer đó.

Khách hàng và freelancer có thể sử dụng hệ thống tin nhắn của vLance để:
– Trao đổi cụ thể hơn về yêu cầu công việc, thời gian, ngân sách, v.v. trước khi quyết định chọn freelancer.
– Trao đổi về tiến độ công việc, cập nhật các thỏa thuận của dự án, gửi sản phẩm, v.v. khi bắt đầu làm việc.

Mục tiêu vLance.vn muốn hướng đến là tạo ra một môi trường làm việc trực tiếp an toàn và giảm thiểu mọi rủi ro cho cả khách hàng và freelancer trong quá trình giao dịch. Khi khách hàng và freelancer sử dụng hệ thống tin nhắn trên vLance để làm việc, toàn bộ hệ thống tin nhắn sẽ góp phần bảo vệ tối đa quyền lợi của hai bên trong trường hợp xảy ra tranh chấp. Chúng tôi không khuyến khích làm việc và trao đổi ngoài hệ thống vì những rủi ro mà nó có thể mang lại trong quá trình làm việc.

Đăng dự án ngay để có thể làm việc với freelancer trên vLance