Cần deploy 2 mã nguồn PHP Yii lên server - TP. Hồ Chí Minh | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Cần deploy 2 mã nguồn PHP Yii lên server Hết hạn nhận chào giá

Dịch vụ cần thuê: Cài đặt / Cấu hình server

Mình cần deploy 2 mã nguồn lên server.

Được viết bằng PHP Yii framework, domain đã có sẵn. Vì server cũ của mình đã bị xoá nên mình chỉ có sourcecode backup và domain

Mình tìm 1 bạn ở TP HCM. Sẽ tiếp tục phát triển 2 website chi tiết hơn nếu như mình hợp tác ổn.

Kỹ năng PHP, Yii

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá