Dịch Anh - Việt cho một buổi gặp mặt - TP. Hồ Chí Minh | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Dịch Anh - Việt cho một buổi gặp mặt Hết hạn nhận chào giá

Dịch vụ cần thuê: Phiên dịch

Phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng việt cho người nước ngoài ở một buổi gặp mặt.

Thời lượng: 3 tiếng

Bạn sẽ dịch cho một bạn người nước ngoài, cuộc nói chuyện sẽ diễn ra giữa một người nươc ngoài và 3 người việt Nam.

Hình thức: Chia sẻ và hỏi đáp

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá