Dịch chuyên ngành Việt -Anh | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Dịch chuyên ngành Việt -Anh Hết hạn nhận chào giá

Dịch vụ cần thuê: Dịch văn bản Anh-Việt

Mình tìm người có ngữ pháp tiếng anh

Có khả năng dịch anh Việt

Các bạn có nhu cầu tìm việc xin thử làm qua bài test phía dưới để bên mình đánh giá khả năng

Nếu được , chúng mình sẽ đưa mức lương phù hợp

Vì chủ yếu là chuyên ngành môi trường và sản xuất nên yêu cầu hơi cao

Các bạn làm thử và đợi phản hồi từ mình nhé

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá