Khảo sát và vẽ sơ đồ bố trí - Hà Nội | vLance.vn
1 Đăng việc
2 Nhận hồ sơ
3 Giao việc
4 Đánh giá

Khảo sát và vẽ sơ đồ bố trí Đã hoàn thành

Dịch vụ cần thuê: Thiết kế theo yêu cầu

Khảo sát 1 tuyến đường chính dài 300m và 4 tuyến đường phụ dài 200m/tuyến đường. Vẽ lại sơ đồ mặt bằng chung và sơ đồ bố trí camera an ninh trên các tuyến đường bằng file cad.

Hoàn thành công việc trong 48h.

Like page để nhận được việc sớm nhất