Làm web ứng dụng trong lĩnh vực bất động sản - Hà Nội | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Làm web ứng dụng trong lĩnh vực bất động sản Hết hạn nhận chào giá

Dịch vụ cần thuê: Viết phần mềm theo yêu cầu

Mình cần làm 1 web ứng dụng liên quan đến dịch vụ tư vấn bất động sản. Nội dung:

- Search bất động sản từ database, hiển thị kết quả tìm kiếm, đưa lên vị trí bản đồ google maps;

- Đưa ra một số thông tin đánh giá về BĐS hoặc một vị trí.

- Người dùng login vào mới xem được, theo phân quyền.

- Backend: NodeJS;

- Database: MongoDB;

Yêu cầu: Thành thạo về Google Maps API; ứng dụng GIS

Ưu tiên tại Hà Nội.

Cám ơn bạn đã đọc tin

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá