Làm website bán hàng trên wordpress - TP. Hồ Chí Minh | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Làm website bán hàng trên wordpress

Dịch vụ cần thuê: Dựng website bán hàng

Cần thực hiện 3 website bán hàng bằng wordpress, có thể sử dụng template trên mạng. Yêu cầu:

- 3 web với 3 template khác nhau

- Có thể sử dụng chung 1 database sản phẩm hoặc đồng bộ sản phẩm trực tiếp, tránh việc phải đăng sản phẩm trên từng website khác nhau.

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá