Lập trình mô phỏng tracking LTE sử dụng matlab | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Lập trình mô phỏng tracking LTE sử dụng matlab Hết hạn nhận chào giá

Dịch vụ cần thuê: Viết phần mềm theo yêu cầu

Tôi có một bài báo khoa học mô phỏng về mạng di động LTE, hiện tại muốn mô phỏng lại bài toán này. Mọi hướng dẫn đều có trên bài báo.

Yêu cầu: cài đặt được LTE toolbox

có khả năng giải quyết trong một tuần vì đây là bài tập lớn nên rất gấp. Mong ai có khả năng có thể liên hệ.

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá