Lập trình trang web cửa hàng Nail+Spa | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Lập trình trang web cửa hàng Nail+Spa

Dịch vụ cần thuê: Viết phần mềm theo yêu cầu

Cần hoàn thành trang web về cửa hàng nail+spa+massge gồm 2 phần

Phần admin ( dành cho chủ ) và client( dành cho khách hàng)

Phần admin đã hoàn thành 95% chưa làm trang chủ, đã gắn giao diện

Phần client chưa gắn giao diện, đã có giao diện

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá