Nghiên cứu giá bán sỉ nông sản hoặc thủy sản tại chợ đầu mối Hà Nội - Hà Nội | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Nghiên cứu giá bán sỉ nông sản hoặc thủy sản tại chợ đầu mối Hà Nội Hết hạn nhận chào giá

Dịch vụ cần thuê: Nghiên cứu khảo sát thị trường

* Sơ bộ dự án:

Tridge, một nền tảng thương mại B2B toàn cầu, đang muốn nghiên cứu về các chợ đấu giá hoặc chợ đầu mối về nông sản và/hoặc thủy sản tại thị trường Việt Nam.

Chúng tôi đang muốn tìm kiếm các nhân viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực buôn bán, xuất khẩu hoặc nghiên cứu về nông, thủy sản để thực hiện các công việc sau:

I. Các hoạt động của dự án:

1. Lựa chọn 1 trong số 3 chợ đấu giá/hoặc chợ đầu mối lớn về lĩnh vực nông sản và/hoặc thủy sản gần khu vực của bạn (Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.

+ Xác minh được nguồn online/offline có thông tin của giá tại chợ của tối thiểu 30 mặt hàng nông sản hoặc thủy sản. Nguồn thông tin này phải được truy cập được bởi bất kì ai.

+ Nếu không có những nguồn như thế, phải tìm được nguồn online/offline có thông tin về giá của tối thiểu 30 mặt hàng nông sản hoặc thủy sản tại chợ mà chỉ có những thành viên nhất định có thể truy cập.

2. Xác định người có thẩm quyền tiếp cận với những thông tin về giá này hàng ngày hoặc hàng tuần đối với tối thiểu 30 mặt hàng nông sản và/hoặc thủy sản được kinh doanh tại chợ đầu mối.

+ Người này có thể bao gồm nhưng không giới hạn Người bán buôn, Bán lẻ, Nhập khẩu, Xuất khẩu,, Chuyên viên phụ trách thông tin tại chợ,....

+ Người này nên là người có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc, buôn bán,... tại chợ đầu mối này.

+ Người này phải có khả năng thấu hiểu và nhạy bén đối với các xu hướng thay đổi tại thị trường từ mối quan hệ với các khách hàng của mình, bao gồm các nhà bán lẻ, nhà sản xuất thực phẩm, HORECAs (Khách sạn, Nhà hàng, Cafe,...), Các kênh bán buôn và bán lẻ,...

II. Đầu ra của dự án

Báo cáo kết quả của dự án phải bao gồm các thông tin sau:

1. + Xác minh được nguồn online/offline có thông tin của giá tại chợ của tối thiểu 30 mặt hàng nông sản hoặc thủy sản. Nguồn thông tin này phải được truy cập được bởi bất kì ai.

+ Nếu không có những nguồn như thế, phải tìm được nguồn online/offline có thông tin về giá của tối thiểu 30 mặt hàng nông sản hoặc thủy sản tại chợ mà chỉ có những thành viên nhất định có thể truy cập.

2. Sơ đồ tổ chức của chợ đầu mối chi tiết (sẽ hướng dẫn chi tiết khi nhận dự án).

3. Tên của đối tượng hợp tác với Tridge để cung cấp thông tin, bao gồm tên, công ty, vị trí & vai trò, số năm kinh nghiệm, email và số điện thoại.

4. Đồng thuận bằng miệng từ đối tượng này cho việc cung cấp cho Tridge thông tin về giá bán sỉ hàng ngày hoặc hàng tuần trên cơ sở Tridge sẽ thanh toán cho thông tin này.

5. Số lượng và loại hình kinh doanh chi tiết của từng khách hàng của đối tượng, ví dụ như khách sạn, khách lẻ, khách sỉ, nhà hàng,...

6. Sắp đặt được cuộc gặp qua video call giữa Tridge và đối tượng để thương thảo điều kiện hợp tác.

III. Thanh toán

1. Mức giá sẽ được trao đổi trực tiếp giữa Tridge và người ứng tuyển, nhưng không thấp hơn 500,000 VNĐ/ngày

2. Mức thù lao được đánh giá dựa trên kết quả thực tế và chi trả theo giai đoạn, trong đó:

+ Phần 1: 60%

+ Phần 2,4,5,6: Mỗi phần 5%

+ Phần 3: 20%

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá