Publish app android (đã có code hoàn chỉnh) - TP. Hồ Chí Minh | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Publish app android (đã có code hoàn chỉnh) Hết hạn nhận chào giá

Dịch vụ cần thuê: Làm Mobile App theo yêu cầu

Mình đang cần 1 bạn đã từng publish app android để hướng dẫn và giải quyết vấn đề khi publish app android

Yêu cầu:

- Đã từng publish app android

- Call để làm việc buổi tối khoảng từ 19h-21h.

Nếu ok có thể hợp tác làm tiếp những lần sau.

Kỹ năng Android

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá