So Sánh Hình Ảnh Thủ Công Bằng Mắt và Nhập Số | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

So Sánh Hình Ảnh Thủ Công Bằng Mắt và Nhập Số Đã hoàn thành

Dịch vụ cần thuê: Xử lý dữ liệu

Freelancer sẽ được cung cấp 1 file Google Sheet mà trong đó có khoảng 30,000 dòng. Mỗi dòng sẽ có 2 hình ảnh để so sánh thủ công bằng mắt thường. Nếu 2 ảnh đó giống nhau thì nhập vào 1 con số nhất định và nếu khác nhau thì không phải nhập gì.

Mỗi dòng sẽ mất tầm 1-3 giây để so sánh tùy vào tốc độ riêng của freelancer. Nếu làm nhanh sẽ chỉ mất 2 ngày.

Like page để nhận được việc sớm nhất