Tạo file báo giá Excel tự động - TP. Hồ Chí Minh | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Tạo file báo giá Excel tự động Hết hạn nhận chào giá

Dịch vụ cần thuê: Viết phần mềm theo yêu cầu

Có các danh mục sản phẩm có các cột mã,tên,giá vốn, giá bán

Có các form báo giá chuẩn

Có các công thức báo giá bán theo giá bán= giá vốn * tỷ lệ

Chương trình tự tao ra 2 file exel gom báo giá theo báo form chuẩn giá bán theo công thức nhập vào và file theo dõi các khách hàng đã báo giá

Like page để nhận được việc sớm nhất