Thiết kế app vận chuyển giống viettel post | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Thiết kế app vận chuyển giống viettel post Hết hạn nhận chào giá

Dịch vụ cần thuê: Viết phần mềm theo yêu cầu

App Vận chuyển đơn giản gồm chỉ có 2 phần app mobile và website cho admin

App Mobile chỉ cần

- Giao diện cho người dùng nhập form gửi hàng

- Giao diện cho người dùng tracking đơn hàng đó

- Giao diện cho người dùng đăng nhập vào bằng facebook

Giao diện admin chỉ cần

-Giao diện thấy được thông tin khách hàng gửi hàng

-Giao diện tracking: bên admin bấm đã lấy hàng là bên app mobile báo cho khách đã lấy hàng.

** form như hình.

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá