Thiết kế bao bì cho đồ ăn vặt | vLance.vn
1 Đăng việc
2 Nhận hồ sơ
3 Giao việc
4 Đánh giá

Thiết kế bao bì cho đồ ăn vặt Hết hạn nhận chào giá

Làm hình thức tưởng tự như hình ảnh làm nhiều sản phẩm

Kỹ năng Adobe Photoshop

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá