Thiết kế hệ thống AFF 5 tầng - 10 tầng bằng ngôn ngữ PHP - TP. Hồ Chí Minh | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Thiết kế hệ thống AFF 5 tầng - 10 tầng bằng ngôn ngữ PHP Hết hạn nhận chào giá

Dịch vụ cần thuê: Viết phần mềm theo yêu cầu

1. Viết bằng ngôn ngữ PHP tương thích version 7, MySQL. Chạy ổn định và hoạt động tốt với hosting linux, hosting php thông dụng (có thể dùng thêm Java, json, xml, curl tùy ý, miễn làm sản phẩm tốt nhất)

2. Viết dựa trên những thông tin có sẵn của user từ database như: username, số điện thoại, nickname, userid...

3. Có thể hiển thị và tính toán tiền hoa hồng từ 5 tầng trở lên

Ví dụ:

A giới thiệu B (gọi là F1)

B giới thiệu C (gọi là F2)

C giới thiệu D (gọi là F3)

D giới thiệu E (gọi là F4)

E giới thiệu F (gọi là F5)

F giới thiệu G (gọi là F6)

... vâng vâng

thì hệ thống có thể nhận dạng, hiển thị, phân biệt, sắp xếp theo cấu trúc giống cấu trúc cây thư mục của windows, hoặc hiển thị theo dạng Nhị Phân (Binary tree)

4. Có thể tính tiền hoa hồng theo từng F

ví dụ:

A giới thiệu B (gọi là F1) thì:

[ A được 1% hoa hồng của B ]

B giới thiệu C (gọi là F2) thì:

[ B được 1% hoa hồng của C ]

[ A được 0.9% hoa hồng của C, và A được 1% hoa hồng của B ]

C giới thiệu D (gọi là F3) thì:

[ C được 1% hoa hồng của D ]

[ B được 1% hoa hồng của C và B được 0.9% hoa hồng của D]

[ A được 1% hoa hồng của B, và A được 0.9% hoa hồng của C, và A được 0.8% hoa hồng của D ]

5. Có phân loại user thành nhiều cấp bậc khác nhau.

Ví dụ: Admin, Super, Master, Agent, Member

6. Mỗi thành viên đều có thể tạo refferal link (invited link) hoặc cấp mã số invited link tự động khi đăng kí, với mã số riêng biệt không trùng nhau để gửi cho bạn bè đăng kí.

7. Không dùng các framwork có sẵn, yêu cầu viết từ đầu. Không mã hóa code. Có thể dùng một số ngôn ngữ khác để hỗ trợ như: javascript, json, js, bootstrap ...

8. Có phần đăng kí tài khoản (kèm theo mã giới thiệu), đăng kí thông qua link giới thiệu (nhấn vào link giới thiệu tự động đến trang đăng kí và điền sẵn mã giới thiệu), đăng kí với mã giới thiệu trực tiếp nếu không dùng link giới thiệu để đăng kí (điền mã số giới thiệu bằng tay).

9. Có trang thành viên dùng hiển thị hệ thống hoa hồng, hiển thị link giới thiệu, hiển thị lịch sử giới thiệu, hiển thị tiền hoa hồng cùa từng người được giới thiệu, tổng tiền hoa hồng giới thiệu. Có trang đổi thông tin tài khoản như: đổi mật khẩu, đổi tên, đổi thông tin tài khoản ngân hàng, đổi địa chỉ email...

10. Có trang Admin để quản lý user, agent, master. Quản lý thiết lập tiền hoa hồng (tiền aff) theo từng cấp F. Ví dụ:

Có thể thiết lập chỉnh sửa hoa hồng F1: 1%

Có thể thiết lập chỉnh sửa hoa hồng F2: 0.9%

Có thể thiết lập chỉnh sửa hoa hồng F3: 0.7%

... vâng vâng....

- Có chức năng khóa thành viên, mở khóa thành viên, đổi mật khẩu thành viên, đổi thông tin thành viên, nạp tiền thêm cho thành viên, rút tiền của thành viên.

11. Trang đăng nhập có thể dùng username, email và mật khẩu để đăng nhập.

12. Có thể đăng nhập thông qua Facebook.

13. Không cần phải thiết kế giao diện đẹp hay cầu kì, càng đơn giản càng tố. Mình chỉ yêu cầu mã nguồn, chức năng và hoạt động tốt, đơn giản, chính xác, thuần ngôn ngữ PHP không dùng framework (không dùng Lavarel, CSM, CMS, Portal, Wordpress, Joomla...). Mã nguồn cần chú thích rõ ràng chức năng bắt đầu và kết thúc.

Kỹ năng MySQL, PHP

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá