Thiết kế logo - TP. Hồ Chí Minh | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Thiết kế logo

Dịch vụ cần thuê: Thiết kế Logo

Thiết kế logo

Bộ nhận diện văn phòng

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cơ bản thương hiệu văn phòng cho các hoạt động văn phòng gồm:

- Danh thiếp

- Bao thư khổ lớn và nhỏ

- Giấy tiêu đề thư

- Kẹp tài liệu

- Hóa đơn

- Chữ ký email

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá