Thiết kế Logo cho ứng dụng | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Thiết kế Logo cho ứng dụng Hết hạn nhận chào giá

Dịch vụ cần thuê: Thiết kế Logo

Hiện mình cần 1 bạn thiết kê Logo cho ứng dụng. Mình đưa ý tưởng và sản phẩm đang hiện có đưa ra vài mẫu thiết kế.

Sẽ làm việc lâu dài để thiết kế những việc liên quan tới app hiện tại. Sẽ làm việc lâu dài để thiết kế những việc liên quan tới app hiện tại.

Kỹ năng Thiết kế logo

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá