THIẾT KẾ NHÃN HIỆU VÀ BAO BÌ | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

THIẾT KẾ NHÃN HIỆU VÀ BAO BÌ Hết hạn nhận chào giá

Dịch vụ cần thuê: Thiết kế nhãn hiệu / bao bì sản phẩm

thời gian thiết kế bao bì và nhãn hiệu trong vòng 7 ngày

thiết kế cho khách hàng 2 option để lựa chọn

thiết kế bám sát nội dung và ý tưởng của khách hàng,

giao đúng thời hạn 2 bên thoả thuận

luôn luôn lắng nghe ý kiến khách hàng

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá