Thiết kế phần mềm nhập và lấy dữ liệu từ Excel, - TP. Hồ Chí Minh | vLance.vn
1 Đăng việc
2 Nhận hồ sơ
3 Giao việc
4 Đánh giá

Thiết kế phần mềm nhập và lấy dữ liệu từ Excel, Hết hạn nhận chào giá

Dịch vụ cần thuê: Viết phần mềm theo yêu cầu

+ Hiện tại công ty đang sử dụng Excel để thực hiện quản lý khách hàng và xuất bảng tổng hợp để tạo thành File Upload lên hệ thống ký số và xuất hóa đơn điện tử. Nay công ty chúng tôi có nhu cầu chuyển hóa các hoạt động hiện tại thành một phần mềm để tự động hóa một số hoạt động mà không cần sử dụng Excel.

+ Có thể xuất hóa đơn VAT sau khi hoàn thành công việc.

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá