Tuyển Free lancer lập trình nhận diện ký tự Tiếng Việt | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Tuyển Free lancer lập trình nhận diện ký tự Tiếng Việt

Dịch vụ cần thuê: Viết phần mềm theo yêu cầu

Tuyển Free lancer lập trình OCR nhận diện ký tự Tiếng Việt:

Sử dụng một trong các giải pháp sau:

- Sử dụng AI/deeplearning để nhân diện ký tự từ văn bản scan

- Hoặc sử dụng Tesseract OCR engine, có khả năng cải tiến để nâng cao chất lượng nhận diện ký tự

- Sử dụng ABBYY

- Sử dụng Google Vision

- Làm việc remote working

- Scan giấy phép

Có người trao đổi yc bài toán rõ ràng

Kỹ năng Tiếng Việt

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá