Viết APP quét mã QR code cho sản phẩm nội bộ - Bắc Ninh | vLance.vn
1 Đăng việc
2 Nhận hồ sơ
3 Giao việc
4 Đánh giá

Viết APP quét mã QR code cho sản phẩm nội bộ

Dịch vụ cần thuê: Làm Mobile App theo yêu cầu

Cần viết 1 app QR code trên ĐT để quét mã cho sản phẩm nội bộ của doanh nghiệp. Khi quét sẽ hiển thị các thông tin sản phẩm, hình ảnh quy cách.. và có thể chỉnh sửa thay đổi nội dung khi sản phẩm thay đổi thông tin. App có thể tạo và cấp quyền truy cập cho khoảng từ 5-7 người sử dụng.

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá